Aktualności

Laboratorium

CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Centrum jest najnowocześniejszym w Polsce i jednym z najnowocześniejszych w Europie zespołem laboratoriów badawczych zajmujących się wykorzystaniem energii odnawialnej. Stanowi zaplecze laboratoryjne pozwalające na realizację własnych projektów badawczych IMP PAN oraz projektów realizowanych wspólnie z innymi placówkami naukowymi PAN, wyższymi uczelniami jak również jednostkami badawczo-rozwojowymi blisko związanymi tematycznie i posiadającymi bogate doświadczenie w zakresie konwersji energii ze źródeł odnawialnych.

 

Do głównych zadań Centrum należy prowadzenie m.in. prac badawczych dotyczących: strategi i rozwoju nowych źródeł energii odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii, biopaliw, ekologicznych skutków konwersji energii, a także wdrażanie nowych technologii z obszaru nowych i odnawialnych źródeł energii oraz magazynowania energii. Infrastruktura naukowo-badawcza Centrum Badawczego PAN “Konwersja Energii i Źródła Odnawialne” składa się z pięciu tematycznie spójnych laboratoriów badawczych: